Saltvannsfisk

Tenk på alle fiskeartene som lever i havet, det er mange det! Det blir litt i overkant å nevne alle fiskeartene for saltvann i verden, men vi kan i det minste nevne noen av de mest kjente saltvannsfiskene i Norge.

Hyse

Hyse eller Kolje, er en fiskeart som tilhører torskefamilien. Typiske kjennetegn for hysefisken, er at den har overbitt og er grå, men med en svart farge på ryggen. Hysen kan bli opptil 1 meter lang, men det vanligste er å fange den når den er rundt 70 cm lang. Hysen lever på dypet, og er vanlig fangst i Nordsjøen.

Horngjel

Horngjelen tilhører horngjelfamilien, og fiskes ofte samtidig som makrell. Typiske kjennetegn for horngjelfisken er at den er lang og at munnen ser ut som et slags nebb. Horngjelfisken lever som oftest i Trøndelag, og blir opptil 90 cm lange.

Lysing

Lysing tilhører lysingfamilien, og er en torskefisk. Den lever på 90 meters dyp eller mer. Typiske kjennetegn for lysing er at den er grå, har skarpe tenner og har to finner på ryggen, en kort og en lang. I Norge finner du mest lysing i Nord-Norge og på Vestlandet. Lysingen blir som regel 135 cm lang.

Knurr

Knurr tilhører knurrfamilien, og kan bli opptil 45 cm lang, men den blir vanligvis rundt 30 cm. Typiske kjennetegn for knurrfisken er at den har ofte en hvit stripe langs siden, og at den har en kort finne øverst på hodet. I Norge finner du knurrfisken i Finnmark, Nordsjøen og i Trondheim.