Elvefiske

I Norge har vi mange elver, og det går an å fiske etter annet enn laks. Det går blant annet an å elvefiske etter ørret, abbor, gjedde og sik, noe som er veldig vanlig i for eksempel Gausdalområdet. Noen av de mest populære stedene å fiske i elv i Norge er Mjøsa og Lyseren. I 2014 ble det fisket en gjedde i Mjøsa som var hele 131 cm lang, og det var nesten norgesrekord.Renaelva er også kjent for en god del ørret, og i 2013 ble det fanget opp en gjedde på 8 kg der. En annen populær elv i Norge er Stordalselva, som har utløp i Åfjord kommune. Stordalselva er en smal elv, og sjansen for å fange en haug av smålaks er stor. Elvefiske kan man gjøre i hele Norge, og det finnes flere aktører som gjerne er villige til å hjelpe deg med tilrettelegging for elvefiske. Aktørene tilbyr som regel alt fra overnatting, fiskekort, transport og fiske fra fiskebåter. For de mer urbane fiskerne, går det faktisk an å elvefiske i Lomma, cirka 20 km unna Oslo S eller i Drammenselva. Det finnes også flere andre fiskeelver rundt Oslo omegn.I Finnmark for eksempel, har de flere gode tilbud om elvefiske. For de mer urbane fiskerne, går det faktisk an å elvefiske i Lomma, cirka 20 km unna Oslo S eller i Drammenselva. Det finnes også flere andre fiskeelver rundt Oslo omegn.