Innlandsfiske

I Norge er det absolutt fullt mulig å innlandsfiske. Det finnes over 230 000 vann og innsjøer å fiske i, noe som tilsvarer et totalt areal på 19.480 kvadratkilometer! Dog finnes det en del regler for innlandsfiske. Blant annet krever noen steder fiskekort, mens andre steder er gratis. Alder spiller ofte en rolle når det kommer til krav om fiskekort, enkelte steder er det gratis for ungdom og pensjonister å fiske.Det er også noen fiskesteder som har regler for hvilke fiskeutstyr det er lov å bruke. I Finnmark for eksempel, kan tilreisende fiskere kun benytte seg av stang, håndsnøre eller oter. Bosatte fiskere i Finnmark kan i tillegg benytte seg av fiskeutstyret garn, samt annet fiskeutstyr. Reglene varierer, og det gjelder å sette seg inn i hva som er lov og ikke, før man starter innlandsfiskingen. Populære steder for innlandsfiske i Norge, er blant annet i Nordfjord, Futelva og Valneselva.