Ferskvannsfisk

Det finnes mange fiskearter som lever i ferskvann i Norge. Her finner du tre forskjellige fiskearter som er relativt vanlige å fiske etter.

Ørret

Ørreten tilhører laksefamilien, og ligner en god del på laks. Typiske kjennetegn for ørreten er at den har svarte prikker på seg. Småørreten er mindre enn laksen, men kan i noen tilfeller bli ganske store. De kan bli opptil 1 meter lange og veie 15 kg. Ørreten er en populær fisk blant sportsfiskere, men også for allmennheten. Ørreten er nemlig en god matfisk. Storørreten kan veie opptil 20 kg, og den er vanlig å finne i Mjøsa, Tyrifjorden og Randsfjorden. Ellers lever ørreten stort sett i de fleste ferskvannene i Norge.

Abbor

Abboren tilhører abborfamilien, og er kjent for å være en god matfisk. Abboren kan bli mellom 13-14 cm lang i et overbefolket vann, og opptil 50 cm i gode forhold. Typiske kjennetegn for abboren er at den har to piggete finner på ryggen, og at bukfinnen og brystfinnene er litt rødoransje. Abboren har ellers en brun- eller grønnaktig farge, litt avhengig av levested. Det er ellers vanlig å fiske abboren med stang eller garn, og de beste fiskestedene for abbor i Norge er på Sør- og Østlandet, samt i Finnmark.

Gjedde

Gjedda tilhører gjeddefamilien, og trives best alene. Typiske kjennetegn er at den er lang, har en finne nederst på ryggen og mange skarpe tenner. Gjedda kan faktisk veie opptil hele 20 kg, dersom den får i seg nok næring. Gjedda lever stort sett i hele Norge.