Flo og fjære

3410795-batparkeringenDu har sikkert hørt mange som har snakket om flo og fjære, men hva er egentlig det? Flo og fjære, eller tidevann, er betegnelsen på endringen i vannstanden langs hele kysten i Norge. En høy vannstand er det samme som flo, og en lav vannstand er det samme som fjære. Som regel har alle steder i verden to høyvann og to lavvann om dagen. Det er cirka et halvt månedøgn, altså 12 timer og 25 minutter, mellom to høyvann eller to lavvann i Norges kystområder.Den faktoren som i størst grad påvirker flo og fjære, er tiltrekningskraften mellom jorden, månen og sola. I tillegg vil endringen i vannstanden påvirkes av lufttrykk, vannets temperatur og vannets saltinnhold. Dersom vannstanden endres vesentlig på grunn av kraftig vind fra én retning, får vi det som kalles stormflo. Da blåses vannet opp ved kysten, og dette er spesielt vanlig for Norskekysten med vind som kommer fra sør og vest.