Innlandsfiske

I Norge er det absolutt fullt mulig å innlandsfiske. Det finnes over 230 000 vann og innsjøer å fiske i, noe som tilsvarer et totalt areal på 19.480 kvadratkilometer! Dog finnes det en del regler for innlandsfiske. Blant annet krever noen steder fiskekort, mens andre steder er gratis. Alder spiller ofte en rolle når det kommer til krav om fiskekort, enkelte steder er det gratis for ungdom og pensjonister å fiske.Det er også noen fiskesteder som har regler for hvilke fiskeutstyr det er lov å bruke. I Finnmark for eksempel, kan tilreisende fiskere kun benytte seg av stang, håndsnøre eller oter. Bosatte fiskere i Finnmark kan i tillegg benytte seg av fiskeutstyret garn, samt annet fiskeutstyr. Reglene varierer, og det gjelder å sette seg inn i hva som er lov og ikke, før man starter innlandsfiskingen. Populære steder for innlandsfiske i Norge, er blant annet i Nordfjord, Futelva og Valneselva.

Ferskvannsfisk

Det finnes mange fiskearter som lever i ferskvann i Norge. Her finner du tre forskjellige fiskearter som er relativt vanlige å fiske etter.

Ørret

Ørreten tilhører laksefamilien, og ligner en god del på laks. Typiske kjennetegn for ørreten er at den har svarte prikker på seg. Småørreten er mindre enn laksen, men kan i noen tilfeller bli ganske store. De kan bli opptil 1 meter lange og veie 15 kg. Ørreten er en populær fisk blant sportsfiskere, men også for allmennheten. Ørreten er nemlig en god matfisk. Storørreten kan veie opptil 20 kg, og den er vanlig å finne i Mjøsa, Tyrifjorden og Randsfjorden. Ellers lever ørreten stort sett i de fleste ferskvannene i Norge.

Abbor

Abboren tilhører abborfamilien, og er kjent for å være en god matfisk. Abboren kan bli mellom 13-14 cm lang i et overbefolket vann, og opptil 50 cm i gode forhold. Typiske kjennetegn for abboren er at den har to piggete finner på ryggen, og at bukfinnen og brystfinnene er litt rødoransje. Abboren har ellers en brun- eller grønnaktig farge, litt avhengig av levested. Det er ellers vanlig å fiske abboren med stang eller garn, og de beste fiskestedene for abbor i Norge er på Sør- og Østlandet, samt i Finnmark.

Gjedde

Gjedda tilhører gjeddefamilien, og trives best alene. Typiske kjennetegn er at den er lang, har en finne nederst på ryggen og mange skarpe tenner. Gjedda kan faktisk veie opptil hele 20 kg, dersom den får i seg nok næring. Gjedda lever stort sett i hele Norge.