Arter av dypvannsfisk

8903457-monkfishDet finnes bokstavelig talt et hav av fiskearter både i Norge og verden. Vi har her valgt å nevne fire kjente dyphavsfisker i Norge, samt hvor man kan fiske dem.

Skolest

Skolest eller buttnase som den også kalles, kan bli opptil 1 meter lang. Typiske kjennetegn ved fisken er at den er lysegrå med svarte finner, har en smal hale og en rund neseform. Skolestfisken tilhører skolestfamilien, og lever langs hele Norskekysten. Det lever flest skolester i Sør-Norge og i Norskerenna. Vanligvis er ikke dette en kjent matfisk i Norge, men den kan absolutt spises.

Lange

Dette er en fiskeart som tilhører tangbrosmefamilien, og kan bli inntil 2 meter lang. Typiske kjennetegn ved fisken er at den er grå og har en lang og en kort bukfinne. Fisken lever i Norske fjorder på 100-400 meters dyp. En sunn og god fisk, som inneholder store mengder protein og kalsium.

Breiflabb

Breiflabb eller ulke, er en fiskeart som tilhører breiflabbfamilien. Den kan bli inntil 2 meter lang, men er vanligvis 1 meter lang. Typiske kjennetegn ved fisken er at den har skarpe tenner, og et stort hode. Breiflabben lever i fjæra og helt ned til 2.000 meters dyp, og finnes langs hele Norskekysten. Breiflabb er en matfisk, og inneholder gode mengder protein og vitamin A.

Tunge

Tunge er en kjent god matfisk. Tungefisken kan bli opptil 70 cm lang og veie opptil 3 kg. Typiske kjennetegn ved fisken er at den er flat, og den er som regel grå eller svartbrun i fargen. Tungen holder som på 150 meters dyp, og i Norge lever den blant annet i Trondheimsfjorden. Tungefisken er ikke svært tallrik i Norge.