Laksefiske

Mange nordmenn elsker å fiske laks – og å spise laks. Hvert år blir over 100 000 laks fisket med stang om sommeren i Norge. Noen av de mest populære stedene for laksefiske er blant annet Orkla, Stjørdalselva, Lågenelva og Tanaelva. For å lykkes i laksefiske, er utstyret en svært viktig faktor. Laksen er sterk og velger å utnytte strømningene i vannet, for å slippe unna land. Da er det viktig at fiskeutstyret er av god kvalitet.Det finnes også mange aktører i Norge, som gjerne hjelper deg å tilrettelegge en laksefiskeferie, dersom du skulle ønske det. I Norge har vi 450 vassdrag med laks, hvorav rundt 600 er elver. Det finnes også regler i forhold til laksefiske, og et eksempel er i Gaula elva. Her er det kun lov å fiske etter anadrom laksefisk i perioden 1. juni til 31. august. Derfor er det alltid veldig viktig å sette seg inn i fiskereglene for laksefiske, og fisking generelt. På den måten unngår man ubehagelige overraskelser.