Elvefiske

I Norge har vi mange elver, og det går an å fiske etter annet enn laks. Det går blant annet an å elvefiske etter ørret, abbor, gjedde og sik, noe som er veldig vanlig i for eksempel Gausdalområdet. Noen av de mest populære stedene å fiske i elv i Norge er Mjøsa og Lyseren. I 2014 ble det fisket en gjedde i Mjøsa som var hele 131 cm lang, og det var nesten norgesrekord.Renaelva er også kjent for en god del ørret, og i 2013 ble det fanget opp en gjedde på 8 kg der. En annen populær elv i Norge er Stordalselva, som har utløp i Åfjord kommune. Stordalselva er en smal elv, og sjansen for å fange en haug av smålaks er stor. Elvefiske kan man gjøre i hele Norge, og det finnes flere aktører som gjerne er villige til å hjelpe deg med tilrettelegging for elvefiske. Aktørene tilbyr som regel alt fra overnatting, fiskekort, transport og fiske fra fiskebåter. For de mer urbane fiskerne, går det faktisk an å elvefiske i Lomma, cirka 20 km unna Oslo S eller i Drammenselva. Det finnes også flere andre fiskeelver rundt Oslo omegn.I Finnmark for eksempel, har de flere gode tilbud om elvefiske. For de mer urbane fiskerne, går det faktisk an å elvefiske i Lomma, cirka 20 km unna Oslo S eller i Drammenselva. Det finnes også flere andre fiskeelver rundt Oslo omegn.

Laksefiske

Mange nordmenn elsker å fiske laks – og å spise laks. Hvert år blir over 100 000 laks fisket med stang om sommeren i Norge. Noen av de mest populære stedene for laksefiske er blant annet Orkla, Stjørdalselva, Lågenelva og Tanaelva. For å lykkes i laksefiske, er utstyret en svært viktig faktor. Laksen er sterk og velger å utnytte strømningene i vannet, for å slippe unna land. Da er det viktig at fiskeutstyret er av god kvalitet.Det finnes også mange aktører i Norge, som gjerne hjelper deg å tilrettelegge en laksefiskeferie, dersom du skulle ønske det. I Norge har vi 450 vassdrag med laks, hvorav rundt 600 er elver. Det finnes også regler i forhold til laksefiske, og et eksempel er i Gaula elva. Her er det kun lov å fiske etter anadrom laksefisk i perioden 1. juni til 31. august. Derfor er det alltid veldig viktig å sette seg inn i fiskereglene for laksefiske, og fisking generelt. På den måten unngår man ubehagelige overraskelser.